Taktil-merking-Beredskapshuset-005

ledelinjer som leder fram til en heis med oppmerksomhetsfelt