Farefelt på flyplass

Farefelt foran trapp på flyplass. montert på flis underlag.