EPD-english

Ökat fokus på hållbarhet inom arkitektur- och byggsektorn innebär ökade krav på miljövänliga lösningar.

För att säkerställa en grönare produktion och bidra till att skapa efterfrågan på återvinningsbara plaster, tillverkar vi på Taktila™ våra taktila produkter med återvunnen PA istället för med nyproducerad plast. För varje kilo återvunnen plast som använts sparar vi råvaror och energi motsvarande cirka 2 kg råolja.

Miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelanalyser (LCA) har genomförts för Taktilas produkter.

Vad är en miljödeklaration (EPD)?

Det Internationella EPD®-systemet är ett globalt program för miljödeklarationer. En miljödeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument med öppen och jämförbar information om miljöpåverkan på en produkt under dess livscykel.

Läs mer här

 

Taktila™ ø 30

TAKTILA™ TAKTILA STOPPMARKERINGAR - ø 30 mm

Komponenterna är avsedda att användas inomhus för märkning i trappor och hissar för att varna för trappsteg eller andra risker. Komponenterna är tillverkade av återvunnet kompositplastmaterial förstärkt med glas för bättre slitstyrka.

Produkterna är försedda med 3M™VHB™-tejp.

Taktila™ 280 mm

TAKTILA™ TAKTIL INDIKATOR LÅNG - 280 mm

Komponenterna är avsedda att användas inomhus för märkning i trappor och hissar man kan även användas för taktil guidning mellan viktiga delar i en byggnad. Komponenterna är tillverkade av återvunnet plastmaterial och förstärkt med glas för bättre slitstyrka.

Produkterna är försedda med 3M™VHB™-tejp.

Taktila™ 120 mm

TAKTILA™ TAKTIL INDIKATOR KORT - 120 mm

Komponenterna är avsedda att användas inomhus för märkning i trappor och hissar och kan även användas för taktil guidning mellan viktiga delar i en byggnad. Komponenterna är tillverkade av återvunnet plastmaterial förstärkt med glas för bättre slitstyrka.

Produkterna är försedda med 3M™VHB™-tejp.